Grön energi för Viña San Pedro

Viña San Pedro är en pionjär inom vinbranschen och nu även när det kommer till förnybar energi. Vid en lunch på  Mathias Dahlgrens restaurang presenterades deras nya innovation. 

Fotograf: Beata Holmgren/Studio Emma Svensson

Via biogas-kompressorer återvinns 100 % av avfallet från skörd. Avfallet ombildas till ny energi som står för 60 % av den el vingården förbrukar varje månad. Restprodukten tas även den om hand då den är rik på kväve, fosfor och kalium vilket gör den utmärkt i gödslingssammanhang. Denna biogasplantage är världens första som drivs på organiskt avfall.

Lunchen på Mathias Dahlgrens restaurang, som även de har ett helhetstänk kring råvaror, och på plats fick gästerna ta del av ett samtal mellan Viña San Pedros hållbarhetschef, Andrea Zwanzger Sanchez och Mdghs Chefs-sommelier Simon Samuelsson.