Innovationstalangerna 2016

Nu är årets jury för Innovationstalanger 2016 klar. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. 

Agnes Wold, professor i bakteriologi, Sahlgrenska akademin
Sven Hagströmer, entreprenör och styrelseproffs
Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen
Anna Wikland, Googles Sverigechef
Ashkan Pouya,  Serendipity Group
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

 

Årets fokus är på kvinnor. För att utmana den traditionella föreställningen om innovation som en manlig arena lyfter Vinnova i år fram kvinnor som är innovatörer, som kan inspirera och vara förebilder för andra. Bristen på jämställdhet i innovativa miljöer leder till lägre tillväxt och sämre möjligheter för kvinnor att lyckas med sitt företagande.